PROGRAM USAHAWAN E-DAGANG

Aktiviti terkini | Setiap Jumaat Dan Sabtu 2020

Tempat Aktiviti:
Pi Manek Urai

Tujuan :
Tujuan jangka panjang program e-dagang adalah untuk memberi pendedahan kepada staff tentang perniagaan online dan cara memasarkan sebarang produk di dalam shopee.
Seterusnya membolehkan mereka untuk memanfaatkan kuasa platform digital untuk mengembangkan perniagaan mereka selaras dengan agenda ekonomi digital negara.
Di samping itu juga, staff boleh membuat kelas kepada peserta usahawan yang lain nanti.

Kelebihan Aktiviti :
• Menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital di kalangan belia dan usahawan mikro.
• Berpeluang menerapkan ilmu perniagaan secara atas talian dan bantu mereka mengembangkan perniagaan secara atas talian.
• Membantu mereka untuk mengembangkan perniagaan secara atas talian dan mengembangkan perniagaan dengan menggunakan platform digital.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :