PROGRAM BERSAMA PERTUBUHAN PEMULIHAN DALAM KOMUNITI

Aktiviti terkini | 14 Januari 2020

Tempat Aktiviti:
PPDK Manek Urai Baru

Tujuan :
Tujuan kelas origami ini ialah untuk memberi ilmu sedikit sebanyak kepada anak-anak istimewa ini tentang bahan membuat pelbagai bentuk origami. Selain itu, kami difahamkan oleh tenaga pengajar mereka, antara benda yang boleh merangsang sel-sel otak mereka ialah membuat origami. Ini kerana origami mampu merangsang sel-sel otak berhubung dengan deria anak-anak istimewa ini. kami akan membuat brntuk-bentuk origami ini Bersama anak – anak istimewa melalui YOUTUBE yang akan dibuka semasa membuat origami tersebut.

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi ilmu tentang pembuatan origami
• Memberi peluang golongan istimewa merasai dunia IT melalui Teknik origami
• Meningkatkan lagi kreativiti dalam minda mereka
• Memupuk minat mereka mencuba sesuatu yang baru
• Mengeratkan lagi hubungan antara staff dengan anak-anak istimewa

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :