KURSUS PENGENDALIAN MAKANAN

Aktiviti terkini | 17 Julai 2020

Tempat Aktiviti:
Pi Manek Urai

Tujuan :
• Pendedahan Ilmu tentang pemakanan
• Teknik menjaga kebersihan dan keselamatan
• Menjana lebih pendapatan
• Melatih usahawan mengendalikan makanan dengan baik

Kelebihan Aktiviti :
• Orang ramai dapat belajar sesuatu yang baru
• Normal baru di musim covid
• dapat menerapkan kebersihan dalam diri sewaktu mengendali sesuatu makanan secara selamat.
• Kesihatan diri terjaga
• Pematuhan terhadap Akta Makanan 1983 dan Peraturan Kebersihan Makanan (PKM 2009)

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :